Katherine Tash Bridal Ilaria.jpg
ILARIA
Katherine Tash Bridal Chiara.jpg
CHIARA
Katherine Tash Bridal Helena.jpg
HELENA
Katherine Tash Bridal Valentina.jpg
VALENTINA
Katherine Tash Bridal Bella.jpg
BELLA
Katherine Tash Bridal Amalia.jpg
AMALIA
Katherine Tash Bridal Bianca
BIANCA
Katherine Tash Bridal Sofia.jpg
SOFIA
Katherine Tash Bridal Mia.jpg
MIA
Katherine Tash Bridal Kyle.jpg
KYLE
LET'S KEEP IN TOUCH!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Pinterest
  • Youtube
  • Grey Twitter Icon